Exploateringsnämnden

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Exploateringsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Stefan Hansson (S)
Biträdande Finansborgarråd
Stadshuset/Finansroteln
10535
Stockholm
Telefon: 08-50829000
E-post: stefan.l.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Torbjörn Erbe (M)
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Alexandra Grimfors (M)
E-post: alexandra.ostback.moderat@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mattias Keresztesi (M)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Marie-Louise Gudmundsson (M)
Mobil: 070 666 61 00
E-post: marie.gudmundsson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Abit Dundar (L)
socionom
Mobil: 076-129 07 14
E-post: abit.dundar@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Veronica Eriksson (MP)
E-post: veronica.eriksson@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lennart Tonell (MP)
Mobil: 073-98 98 008
E-post: lennart.tonell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Margareta Stavling (S)
PA-konsult
Mobil: 076-803 20 99
E-post: margareta.stavling@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anders Göransson (S)
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com, aa74788@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maria-Elsa Salvo (S)
E-post: melsa.salvo@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Rikard Warlenius (V)
Mobil: 0739909900
E-post: rikard.warlenius@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jihad Adlouni (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Marianne Pettersson (M)
Telefon: 076-237 48 62
Mobil: 076-237 48 62
E-post: marianne@mcoaching.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Eva Ångström (M)
E-post: eva.angstrom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Emilie Fors (L)
Ordförande Liberalerna Norrmalm
E-post: emilie.fors@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anna Bäcklund (MP)
Mobil: 070-7743986
E-post: annabac@kth.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Staffan Schartner (MP)
E-post: staffan@schartner.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Susanne Wicklund (C)
E-post: susanne.wicklund@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-04-09 -- 2018-12-31
Nike Örbrink (KD)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Anna Forssell (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Birger Kato (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Elsemarie Bjellqvist (S)
f d förbundssekreterare
Mobil: 070-373 44 04
E-post: elsemarie@bjellqvist.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-11-26 -- 2018-12-31
Vakant (S)

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maria Ljuslin (V)
Visa alla uppdrag