Borgarrådsberedningen

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-16

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anna König Jerlmyr (M)
Borgarrådsberedningens ordförande
2018-10-15 — 2022-10-16
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag för Anna König Jerlmyr
Joakim Larsson (M)
Borgarråd
2018-10-15 — 2022-10-16
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Joakim Larsson
Dennis Wedin (M)
Borgarråd
2018-10-15 — 2022-10-16
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Dennis Wedin
Jan Jönsson (L)
Borgarråd
2018-10-15 — 2022-10-16
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Borgarråd
2020-03-02 — 2022-10-16
jurist, kommunfullm
E-post: isabel.smedberg.palmqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Isabel Smedberg-Palmqvist
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
2018-10-15 — 2022-10-16
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Helldén
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd
2018-10-15 — 2022-10-16
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Katarina Luhr
Karin Ernlund (C)
Borgarråd
2020-01-01 — 2022-10-16
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Jonas Naddebo (C)
Borgarråd
2018-10-15 — 2022-10-16
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Erik Slottner (KD)
Borgarråd
2018-10-15 — 2022-10-16
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Erik Slottner
Karin Wanngård (S)
Borgarråd
2018-10-15 — 2022-10-16
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Jan Valeskog (S)
Borgarråd
2018-10-15 — 2022-10-16
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
2021-01-01 — 2022-10-16
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Kadir Kasirga (S)
Borgarråd
2020-03-02 — 2022-10-16
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kadir Kasirga
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
2022-01-01 — 2022-10-16
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom