Borgarrådsberedningen

Mandatperiod: 2022-10-17 - 2026-10-18

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Borgarrådsberedningens ordförande
2022-10-17 — 2026-10-18
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: karin.wanngard@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Jan Valeskog (S)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
Borgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
Borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Alexander Ojanne (S)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
Borgarråd
E-post: alexander.ojanne@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexander Ojanne
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Torun Boucher (V)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
Telefon: 08-508 29 121
E-post: rotel-VI.slk@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Torun Boucher
Alexandra Mattsson (V)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
Borgarråd
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexandra Mattsson
Lars Strömgren (MP)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
trafikborgarråd
E-post: lars.stromgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Strömgren
Åsa Lindhagen (MP)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
kommunfullm
E-post: asa.lindhagen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Åsa Lindhagen
Christofer Fjellner (M)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
Oppositionsborgarråd
Telefon: 08-50829380
E-post: christofer.fjellner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christofer Fjellner
Dennis Wedin (M)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
Oppositionsborgarråd
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Dennis Wedin
Andréa Hedin (M)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
Oppositionsborgarråd
E-post: andrea.hedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Andréa Hedin
Jan Jönsson (L)
Borgarråd
2022-10-17 — 2026-10-18
Oppositionsborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson