Borgarrådsberedningen

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-16

Gå till Borgarrådsberedningen

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Borgarrådsberedningens ordförande
2018-10-15 -- 2022-10-16
Anna König Jerlmyr (M)
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Dennis Wedin (M)
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Lotta Edholm (L)
skolborgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: lotta.edholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Jan Jönsson (L)
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2019-04-01 -- 2019-12-31
Fredrik Lindstål (C)
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Jonas Naddebo (C)
kommunfullmkommunfullm
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Erik Slottner (KD)
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Karin Wanngård (S)
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Jan Valeskog (S)
Stadshuset/Finansroteln
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Borgarråd
2019-10-14 -- 2022-10-16
Vakant (S)

Borgarråd
2018-10-15 -- 2022-10-16
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag