Stadsbyggnadsnämnden

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Stadsbyggnadsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jan Valeskog (S)
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Kristina Lutz (M)
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Hans Breismar (M)
E-post: hans.breismar@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Björn Ljung (L)
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Cecilia Obermüller (MP)
miljöutredare
Telefon: 070-765 20 40
E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Fredrik Lindstål (C)
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mikael Valier (KD)
E-post: mikael.valier@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lisa Carlsson (S)
E-post: lisa.pa.las@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ulf Walther (S)
Mobil: 0761214985
E-post: ulf.walther@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Sara Stenudd (V)
Gruppledare
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Maria Hannäs (V)
jourhandläggare
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Peter Wallmark (SD)
Gruppledare
E-post: peter.wallmark@sd.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Arne Genschou (M)
Konsult
Telefon: 0708-190217
E-post: arne.genschou@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Linda Jonsson (M)
E-post: linda.jonsson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mikael Eskman (M)
Civ.ek.
Mobil: 0707344199
E-post: mikael.eskman@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ingebrikt Sjövik (M)
Officer
E-post: ingebrikt.sjovik@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
André Nilsson (L)
Ekonom
E-post: andrebjorka@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lennart Tonell (MP)
Mobil: 073-98 98 008
E-post: lennart.tonell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Erik Sarfors (C)
VD
E-post: erik@sarfors.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Isabelle Ljungberg (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Daniel Agustin Vencu Velasquez Castro (S)
E-post: daniel.vencu.velasquez.castro@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Emilia Wikström Melin (S)
E-post: emiliawm@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jonas Santesson (V)
Mobil: 070-758 95 60
E-post: jonas.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jerker Söderlind (SD)
Arkitekt SAR/MSA
E-post: jerker.soderlind@sd.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mikaela Karlsson (Fi)
E-post: mikaela.karlsson@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag