Stadsbyggnadsnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Stadsbyggnadsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Jan Valeskog (S)
Stadshuset/Finansroteln
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Kristina Lutz (M)
Mobil: 070-312 61 24
E-post: kristina.lutz@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lars Svärd (M)
jur kand, kommunfullm
Telefon: 0730-70 10 30
E-post: lars.svard@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Björn Ljung (L)
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Cecilia Obermüller (MP)
miljöutredare
Mobil: 0761206013
E-post: cecilia.obermuller@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Fredrik Lindstål (C)
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mikael Valier (KD)
E-post: mikael.valier@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Elisabet Carlsson (S)
E-post: lisa.pa.las@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ulf Walther (S)
Mobil: 0761214985
E-post: ulf.walther@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Sara Stenudd (V)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Maria Hannäs (V)
jourhandläggare
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Peter Wallmark (SD)
Gruppledare
E-post: peter.wallmark@sd.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Arne Genschou (M)
Konsult
Telefon: 0708-190217
E-post: arne.genschou@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Linda Jonsson (M)
E-post: lindaa.jonsson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mikael Eskman (M)
Civ.ek.
Mobil: 0707344199
E-post: mikael.eskman@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ingebrikt Sjövik (M)
Officer
E-post: ingebrikt.sjovik@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Daniel Selenius (L)
E-post: daniel.selenius@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Lennart Tonell (MP)
Mobil: 073-98 98 008
E-post: lennart.tonell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Diana Van (C)
E-post: Diana.Van@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Isabelle Ljungberg (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Daniel Agustin Vencu Velasquez Castro (S)
E-post: daniel.vencu.velasquez.castro@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Emilia Wikström Melin (S)
E-post: emiliawm@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Jonas Santesson (V)
Mobil: 070-758 95 60
E-post: jonas.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Jeanette Malmström (--)
E-post: Jeanette.malmstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag