Stockholms Stadshus AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anna König Jerlmyr (M)
Ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag för Anna König Jerlmyr
Karin Wanngård (S)
Vice ordförande
2019-04-01 — 2023-03-31
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Joakim Larsson (M)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Joakim Larsson
Jan Jönsson (L)
Ledamot
2020-05-04 — 2023-03-31
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Katarina Luhr (MP)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Katarina Luhr
Karin Ernlund (C)
Ledamot
2020-01-01 — 2023-03-31
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Jan Valeskog (S)
Ledamot
2019-11-04 — 2023-03-31
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Emilia Bjuggren (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2023-03-31
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Clara Lindblom (V)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Gustav Johansson (M)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: gustav08@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Gustav Johansson
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Suppleant
2020-05-04 — 2023-03-31
jurist, kommunfullm
E-post: isabel.smedberg.palmqvist@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Isabel Smedberg-Palmqvist
Daniel Helldén (MP)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Helldén
Jonas Naddebo (C)
Suppleant
2020-01-01 — 2023-03-31
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo
Staffan Ericsson (KD)
Suppleant
2021-01-01 — 2023-03-31
Mobil: 0725111911
E-post: staffan.g.ericsson@outlook.com
Visa alla uppdrag för Staffan Ericsson
Karin Gustafsson (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Gustafsson
Salar Rashid (S)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Salar Rashid
Kadir Kasirga (S)
Suppleant
2020-03-02 — 2023-03-31
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kadir Kasirga
Thomas Ehrnström (V)
Suppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
Mobil: 0705476720
Visa alla uppdrag för Thomas Ehrnström
Lars Riddervik (M)
Lekmannarevisor
2021-11-08 — 2023-03-31
Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Riddervik
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm