Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-16

Gå till Kommunstyrelsen

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-10-15 -- 2022-10-16
Anna König Jerlmyr (M)
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag

1:e vice ordförande
2018-10-15 -- 2022-10-16
Karin Wanngård (S)
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag

2:e vice ordförande
2020-01-27 -- 2022-10-16
Jan Jönsson (L)
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-10-15 -- 2022-10-16
Joakim Larsson (M)
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-10-15 -- 2022-10-16
Andrea Hedin (M)
E-post: andrea.hedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-10-15 -- 2022-10-16
Johan Nilsson (M)
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-10-15 -- 2022-10-16
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-01-01 -- 2022-10-16
Karin Ernlund (C)
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-11-04 -- 2022-10-16
Jan Valeskog (S)
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2022-10-16
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-10-15 -- 2021-04-30
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-08 -- 2022-10-16
Rashid Mohammed (V)
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se, rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-10-15 -- 2022-10-16
Peter Wallmark (SD)
Gruppledare
E-post: peter.wallmark@sd.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-10-15 -- 2022-10-16
Dennis Wedin (M)
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-10-15 -- 2022-10-16
Kristina Lutz (M)
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-10-15 -- 2022-10-16
Sophia Granswed Baat (M)
Egenföretagare
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com, info@sophiagranswed.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-10-15 -- 2022-10-16
Björn Ljung (L)
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-11-26 -- 2022-10-16
Mariana Moreira Duarte (MP)
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-10-15 -- 2022-10-16
Fredrik Lindstål (C)
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-10-15 -- 2022-10-16
Erik Slottner (KD)
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-10-15 -- 2022-10-16
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-04-20 -- 2022-10-16
Catharina Piazzolla (S)
Mobil: 070-220 86 92
E-post: catti.piazzolla@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-03-02 -- 2022-10-16
Kadir Kasirga (S)
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-08-31 -- 2022-10-16
Sara Stenudd (V)
Gruppledare
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2022-10-16
Martin Westmont (SD)
Vice gruppledare
E-post: martin.westmont@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-08-31 -- 2022-10-16
Lisa Palm (Fi)
Ersättare
E-post: lisa.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag