Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-16

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anna König Jerlmyr (M)
Ordförande
2018-10-15 — 2022-10-16
Finansborgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 380
Visa alla uppdrag för Anna König Jerlmyr
Karin Wanngård (S)
1:e vice ordförande
2018-10-15 — 2022-10-16
Gruppledare, kommunfullm
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Jan Jönsson (L)
2:e vice ordförande
2020-01-27 — 2022-10-16
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Joakim Larsson (M)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-16
borgarråd, kommunfullm
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Joakim Larsson
Andrea Hedin (M)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-16
E-post: andrea.hedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Andrea Hedin
Johan Nilsson (M)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-16
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Nilsson
Daniel Helldén (MP)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-16
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Helldén
Karin Ernlund (C)
Ledamot
2020-01-01 — 2022-10-16
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Jan Valeskog (S)
Ledamot
2019-11-04 — 2022-10-16
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Emilia Bjuggren (S)
Ledamot
2021-01-01 — 2022-10-16
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Clara Lindblom (V)
Ledamot
2022-01-31 — 2022-10-16
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Rashid Mohammed (V)
Ledamot
2019-04-08 — 2022-10-16
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Rashid Mohammed
Peter Wallmark (SD)
Ledamot
2018-10-15 — 2022-10-16
E-post: peter.wallmark@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Peter Wallmark
Dennis Wedin (M)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-16
Borgarråd, kommunfullmäktige
Telefon: 08-508 29 130
E-post: dennis.wedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Dennis Wedin
Kristina Lutz (M)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-16
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Sophia Granswed Baat (M)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-16
Egenföretagare
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com
Visa alla uppdrag för Sophia Granswed Baat
Björn Ljung (L)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-16
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag för Björn Ljung
Mariana Moreira Duarte (MP)
Ersättare
2018-11-26 — 2022-10-16
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mariana Moreira Duarte
Fredrik Lindstål (C)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-16
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Fredrik Lindstål
Erik Slottner (KD)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-16
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Erik Slottner
Karin Gustafsson (S)
Ersättare
2018-10-15 — 2022-10-16
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Gustafsson
Catharina Piazzolla (S)
Ersättare
2020-04-20 — 2022-10-16
Mobil: 070-220 86 92
E-post: catti.piazzolla@gmail.com
Visa alla uppdrag för Catharina Piazzolla
Kadir Kasirga (S)
Ersättare
2020-03-02 — 2022-10-16
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kadir Kasirga
Sara Stenudd (V)
Ersättare
2020-08-31 — 2022-10-16
Gruppledare
Telefon: 0761229118
E-post: sara.stenudd@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Sara Stenudd
Martin Westmont (SD)
Ersättare
2021-01-01 — 2022-10-16
T.F. Gruppledare
E-post: martin.westmont@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Martin Westmont
Lisa Palm (Fi)
Ersättare
2020-08-31 — 2022-10-16
Ersättare
E-post: lisa.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lisa Palm